07Th3

Gỗ Ghép Tràm QT

Chili System GỖ GHÉP, Sản phẩm

Tiêu chuẩn:A/C , B/C, C/C
Nguyên liệu: Tràm.
Độ dày:
Quy cách: 1200×2400, 1220×2440