01Tháng 3

Ván Dăm CARB P2

Chili System PB - VÁN DĂM, Sản phẩm

Tiêuchuẩn: Carb P2 – EPA
Quycách (mm): 1220×2440, 1830×2440
Kíchthước: 9mm – 25mm