01Tháng 3

Ván Ép Trung Quốc Xuất Khẩu

Chili System PLYWOOD - VÁN ÉP, Sản phẩm

Mặt: Veneer
Tiêu chuẩn: Carb P2 (EPA)
AA, BB
Ruột: Bạch Dương
Kích thước (mm): 1200×2400
Độ Dày (mm): 3, 6, 9, 12, 15, 17.