PLYWOOD - VÁN ÉP

Ván Ép Trung Quốc Xuất Khẩu

Mặt: Veneer

Tiêu chuẩn: Carb P2 (EPA)
AA, BB

Ruột: Bạch Dương

Kích thước (mm): 1200×2400

Độ Dày (mm): 3, 6, 9, 12, 15, 17.

van-ep-trung-quoc-xk