Dimension tolerance (dung sai kích thước) là gì?

Ngày đăng: 01/04/2024 04:14 PM

  Dimension tolerance (dung sai kích thước) là gì?

  Dung sai kích thước là khoảng sai số cho phép tùy theo giá trị của sản phẩm. Giá trị dung sai bằng hiệu giữa kích thước giới hạn lớn nhất và kích thước giới hạn nhỏ nhất, hay nói cách khác nó bằng hiệu đại số giữa sai lệch giới hạn trên và sai lệch giới hạn dưới.

  Dung sai kích thước của MDF gồm 3 kiểu:

  Thickness Tolerance (dung sai độ dày)

  Size Tolerance (Length/Width) (dung sai chiều dài/ rộng)

  squareness (diagonal) - độ vuông góc (đường chéo)


  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline